Choroba wieńcowa

Co to jest choroba wieńcowa?

Choroba wieńcowa należy do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto poznać jej specyfikę oraz objawy, aby zadbać o skuteczną profilaktykę i zapobiec problemom w przyszłości.

Choroba wieńcowa – co to jest?

Choroba wieńcowa to choroba niedokrwienna serca. Mianem tym określa się zespół objawów, które zachodzą w wyniku niedostatecznego zaopatrzenia komórek w tlen oraz substancje odżywcze. Dostarczanie ich do mięśnia sercowego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, włącznie z budową anatomiczną naczyń wieńcowych. Zależy również od warunków oraz stopnia wymiany gazowej, a także możliwości w zakresie transportu tlenu. Wiąże się on z hemoglobiną oraz krwinkami czerwonymi, których ilość także pozostaje nie bez znaczenia. Choroba wieńcowa nazywana bywa również chorobą niedokrwienną serca lub dusznicą bolesną.

Jakie są przyczyny choroby wieńcowej?

Bezpośrednią przyczyną choroby wieńcowej jest najczęściej niedrożność tętnic, czyli miażdżyca. Do jej rozwoju dochodzi przez dłuższy okres czasu, w wyniku odkładania się na ściankach tętnic cholesterolu. Wówczas dochodzi do utworzenia tzw. blaszek cholesterolowych, stopniowo zacieśniających tętnice oraz ograniczających dopływ krwi do serca. Prowadzi to do jego niedotlenienia oraz niedostatecznej podaży substancji odżywczych. Chorobie wieńcowej sprzyja stres, brak aktywności fizycznej, zła dieta, palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu. W największej grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim mężczyźni po 40. roku życia

Jakie są objawy choroby wieńcowej?

W początkowych etapach rozwoju, choroba wieńcowa objawy może mieć stosunkowo mało charakterystyczne. Najwcześniejsze sygnały występują przy okazji zwiększonego wysiłku fizycznego, np. intensywniejszego spaceru czy podczas dźwigania ciężkich zakupów. Do najczęstszych symptomów można wówczas zaliczyć zwiększenie tętna, uczucie zmęczenia oraz duszności w klatce piersiowej. Objawy te zazwyczaj mijają podczas odpoczynku. Bardziej zaawansowane stany wymagają zastosowania szybko działających leków, takich jak nitrogliceryna. Do mniej specyficznych oznak choroby wieńcowej należą nudności i zawroty głowy.

Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej

Podstawą diagnostyki choroby wieńcowej jest wywiad z pacjentem. Diagnoza potwierdzona może być wykonaniem badania EKG, cholesterolu czy poziomu enzymu sercowych. Sposób leczenia ustalany jest zgodnie ze stopniem zaawansowania choroby. Opiera się głównie na zmianie nawyków żywieniowych oraz zwiększeniu aktywności fizycznej. W poważniejszych stanach wdrażane jest leczenie farmakologiczne.