Powikłania

Nadciśnienie może prowadzić do wielu powikłań, powstających w organizmie pacjenta. Z tego względu uważa się, że powinno być poddane specjalistycznemu leczeniu, w celu uniknięcia wspomnianych konsekwencji zdrowotnych. Poniżej zostaną one omówione pokrótce, w celu ogólnego zobrazowania.

Nadciśnienie powikłania

Trwające i nieleczone nadciśnienie odbija się na ludzki zdrowiu – z pewnością oddziałuje niekorzystnie na układ krążenia, przyczyniając się do rozwoju i postępu między innymi choroby miażdżycowej. Zawał mięśnia sercowego oraz niewydolność serca wywołane są zmianami, powstającymi w naczyniach krwionośnych – żyłach oraz tętnicach. Serce może zostać uszkodzone, jak również może nastąpić jego przerost, co prowadzi z kolei do rozwoju choroby wieńcowej.

Pozostałe niebezpieczne dla zdrowia powikłania wynikające z nadciśnienia to udar mózgu oraz niewydolność nerek. Warto wspomnieć także o schorzeniu, jakim jest retinopatia nadciśnieniowa – oznacza ona uszkodzenie siatkówki, ujawniające się powstawaniem krwotoków z tętnic znajdujących się w oku. Może prowadzić do całkowitej utraty zdolności widzenia.

Nadciśnienie złośliwe

Nadciśnienie może przybierać rozmaite formy nasilenia – jego najcięższą postacią jest złośliwe nadciśnienie, w przebiegu którego pojawiają się skrajnie wysokie wartości ciśnienia. Istotna okazuje się szybkość jego narastania, prowadzące do uszkodzenia narządów wewnętrznych. W związku z tym niezbędne staje się podjęcie leczenia nadciśnienia w każdej postaci, w celu ograniczenia powstających powikłań.