Udar mózgu

Udar mózgu jest dolegliwością, która pojawia się zazwyczaj nieoczekiwanie, zaskakując intensywnością swojego przebiegu. Symptomatologia tego schorzenia uzależniona jest głównie od części mózgu, w której pojawiają się patologie. Jak skutecznie rozpoznać udar mózgu oraz co zrobić w celu ograniczenia jego negatywnych skutków?

Udar mózgu objawy specyficzne

Jak wspomniano powyżej, udar cechuje się nagłym przebiegiem, może bowiem pojawić się podczas wykonywanych codziennie czynności, jak również w nocy. Do jego najbardziej charakterystycznych symptomów można zaliczyć:

intensywny ból głowy
– nudności oraz wymioty
– utratę przytomności
– stan śpiączkowy
– porażenia połowiczne, zauważalne najczęściej w mimice twarzy
– zaburzenia mowy, widzenia, czucia

Podobne oznaki pojawiają się nagle i mogą cechować się rozmaitym nasileniem, w zależności od umiejscowienia udaru. Niezbędne staje się bezzwłoczne wezwanie pomocy medycznej, gdyż udar mózgu może skutkować krwotokiem, będącym zagrożeniem dla życia.

Etiologia schorzenia – kto znajduje się w grupie ryzyka?

W odniesieniu do schorzenia, jakim jest udar mózgu przyczyny nawiązują do czynników ryzyka, podnoszących stopień prawdopodobieństwa wystąpienia dolegliwości. Wśród nich wymienić można choroby przewlekłe, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby serca i naczyń krwionośnych. Ryzyko pojawienia się udaru jest również większe u pacjentów, którzy już kiedyś go doświadczyli. Ponadto wszelkiego rodzaju używki również wpływają na możliwość wystąpienia udaru – palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz narkotycznych środków odurzających zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju zaburzenia.

Postępowanie medyczne w przypadku udaru mózgu

Wobec pacjenta, u którego występują symptomy udaru, wdrażane jest postępowanie diagnostyczne, które poprzedza ordynację określonej drogi terapeutycznej. W diagnostyce udaru mózgu najbardziej znacząca staje się tomografia komputerowa – umożliwia ona zróżnicowanie miejsca i rodzaju udaru, co otwiera drogę do skutecznego leczenia.

W postępowaniu ogólnym zaleca się podawanie leków przeciwobrzękowych i przeciwdrgawkowych, jak również regulowanie poziomu elektrolitów w organizmie pacjenta. Niezbędna staje się kontrola ciśnienia tętniczego oraz profilaktyczne działania przeciwzakrzepowe. Pacjent powinien pozostawać pod stałym nadzorem lekarskim, w celu bieżącego kontrolowania czynności życiowych.

Warto pamiętać, że pomimo zagrożeń generowanych przez udar, szybka reakcja i pomoc medyczna mogą minimalizować jego skutki i przywrócić prawidłowe funkcje mózgu.